Gần 1.600 chung cư cũ ở Hà Nội chờ cải tạo

Tags


There’s no content to show here yet.

TP Hà Nội có gần 1.600 chung cư cũ, xây dựng từ những năm 1960-1999, nhưng đến nay chỉ 19 nhà được cải tạo xây mới (đạt 1,2%).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *